Επικοινωνήστε μαζί μας!

MALKO O.E. - power solutions © 2016. Πολιτική Απορρήτου

ΝΕΑ

Συνδέθηκε στο δίκτυο ΧΤ Φωτοβολταϊκό Σύστημα σε βιομηχανική στέγη στη Συκούλα Μενιδίου ισχύος 9,87kWp.

Χρησιμοποιήθηκαν 42 πλαίσια της Γερμανικής εταιρείας Mage Solar πολυκρυσταλλικκού πυριτίου, ισχύος 235Wp.

1 κεντρικός αντιστροφέας της RefuSol και τύπου 010Κ, και βάσεις αλουμιίου της Alumil και Fischer.

10

ΔΕΚ

Φωτοβολταϊκό Σύστημα σε βιομηχανική στέγη

Διασυνδέθηκε ένας ακόμη Φωτοβολταϊκός Σταθμός του ειδικού προγράμματος των στεγών στο δίκτυο χαμηλής τάσης

Τοποθεσία εγκατάστασης: Οδός Πανεπιστημίου, Πάτρα

Εξοπλισμός:

1)  Φ/Β πλαίσια:  Mage Solar AG μονοκρυσταλλικού πυριτίου τύπου PowerTech Plus 265/5MR - 37 τεμάχια

2)  Αντιστροφέας:  Solar Edge σε συνδυασμό με 37 Power Optimizers τύπου OP300

3)  Βάσεις:  Αλουμινίου της Aloumil Solar

30

ΝΟΕ

Διασύνδεση ενός ακόμη Φωτοβολταϊκού Συστήματος

Ολοκληρώθηκε η σύνδεση 2 νέων Φωτοβολταϊκών Αταθμών του ειδικού προγράμματος των στεγών στη Μανωλάδα Ν. Ηλείας. Η συνολική ισχύς των έργων ήταν 20kWp.

Ο Φωτοβολταϊκός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι:

1) Φ/Β πλαίσια της Γερμανικής εταιρείας MAGE SOLAR AG, και τύπου PowerTech Plus 245/6PR

2) Αντιστροφείς της Αμερικάνικής φίρμας Power One, υψηλού βαθμού απόδοσης, και τύπου PVI 10.0 OUTD FS

22

ΝΟΕ

Δύο νέα Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε στέγες

 
X
Password:
Wrong password.